Công ty Cổ Phần Cơ Khí Chính Xác An Khánh được thành lập, tổ chức, xây dựng với định hướng là ngôi nhà chung của tất cả các thành viên trong công ty, tạo môi trường phát triển và trao cơ hội cho tất cả mọi người có thể phát huy hết khả năng sáng tạo của bản thân, có ý thức làm chủ và vương lên mạnh mẽ nên mọi thành viên đều làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao nhằm tạo cho khách hàng những hàng hóa và dịch vụ tốt nhất.

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN GIA TRÌNH ĐỘ CAO CỦA CHÚNG TÔI

STT Họ và Tên Trình độ Vị trí công tác Năm công tác Lĩnh vực chuyên môn
1 Phan Văn Anh Kỹ sư cơ khí CHỦ TỊCH HĐQT 35 Cơ Khí
2 Phạm Đức Thịnh Kỹ sư cơ khí GIÁM ĐỐC 5 Cơ Khí
3 Nguyễn Văn Tùng Kỹ sư cơ khí Phó Giám Đốc 3 Cơ Khí
4 Nguyễn Đình Danh  Cử nhân kỹ thuật Phó Giám Đốc 8 Cơ Khí
5 Lê Quang Thông Kỹ sư điện Phó Giám Đốc 9 Điện – Điện tử
6 Vũ Xuân Trường Kỹ sư điện Trưởng phòng dự án điện 6 Điện – Điện tử
7 Phạm Thanh Hòa Cử nhân kinh tế Trưởng phòng Tài chính – Kế toán 3 Tài chính – Kế toán
8 Phạm Anh Tú Cử nhân kỹ thuật Trưởng phòng thì công – Xây lắp 4 Thi công – Xây lắp
9 Vũ Văn Xuân Kỹ sư cơ khí Cán bộ cố vấn kỹ thuật 33 Cơ khí
10 Nguyễn Mạnh Thắng Kỹ sư cơ điện Cán bộ cố vấn kỹ thuật 30 Cơ điện
11 Lê Tiến Thủy Kỹ sư cơ khí Trưởng phòng thiết kế 3 Cơ khí
12 Đỗ Văn Công Cử nhân tài chính Phòng vật tư 2 Kinh tế
13 Nguyễn Văn Trung Cử nhân CNTT Phòng Marketing 2 Phát triển thị trường
14 Phạm Phương Hà Cử nhân ngoại ngữ Phòng dự án 1 Chuyên viên dự án
15 Phạm Văn Mạnh Kỹ sư điện Phòng kỹ thuật 1 Điện – Điện tử

ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN

STT Chuyên môn Số lượng
1 Công nhân hàn bậc 3/7 – 5/7 4
2  Công nhân nguội 3
3 Công nhân điện 3
4 Công nhân thi công công trình 5
5 Lao động phổ thông 6

Tổng số: 36 nhân sự (tại thời điểm tháng 10/2013 theo nguồn báo cáo nhân sự quý III -2013)