Tủ điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, động cơ chạy luân phiên