Tủ điều khiển động cơ sử dụng biến tần, khởi động mềm