Tủ ATS

Tủ ATS là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, có tác dụng cung cấp năng lượng liên tục cho phụ tải khi điện lưới mất, hoặc gặp sự cố như mất pha, vượt áp, trôi tần số. Khi điện lưới phục hồi thì hệ thống sẽ tự chuyển nguồn trở lại lưới điện quốc gia và tự động tắt máy phát.

Danh mục: