Vỏ tủ điện

Vỏ tủ điện dùng để bố trí, lắp đặt và bảo vệ các thiết bị điện như MCB, MCCB, RCCB, ACB, ATS, Tụ điện, Relay và hệ thống điều khiển…

Danh mục: